DSİ Genel Müdür Vekili KAYA YILDIZ' ın Basın Açıklaması
DSİ Genel Müdür Vekili KAYA YILDIZ' ın Basın Açıklaması

‘DSİ Olarak Ülkemizin 2023 Hedefleri Doğrultusunda Çalışıyoruz’

Ülkemizin en büyük yatırımcı kamu kuruluşlarından birisi olan Devlet Su İşleri Genel

Müdürlüğü’nde Genel Müdür görevine, Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kaya

Yıldız vekaleten atanmıştır.

Mühendis olarak göreve başladığı DSİ’de her kademede görev yapan ve 3 yıldır Genel

Müdür Yrd. olarak görevini yürüten Kaya Yıldız 16 Nisan tarihinden itibaren ise vekaleten

Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye de önemli

görevler düştüğünün altını çizen DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız” DSİ olarak bizlere

düşen görev; Ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına

yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde

yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan

DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz

”dedi.

DSİ’nin su temini konusunda çok önemli çalışmalar ifa ettiğini belirten Genel Müdür V.

Yıldız “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayimizin

enerjiye, tarımımızın modern sulamaya ve tarım alanlarının ve yerleşim merkezlerinin

taşkınlardan korunmaya ihtiyacı aşikârdır. Bu bağlamda geriye dönüp baktığımızda,

yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santral işletmeye alınmış, toplamda sulanan alan 66,5

Milyon dekara çıkmıştır. Esasen baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen

sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zira bu tesislerde depoladığımız

sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla

faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarını da

azaltıyoruz. Türkiye’de ziraî üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte

olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi millî ziraî gelir yaklaşık 5 kat

artmaktadır. ‘dedi.

Suyun günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldiğini belirten DSİ Genel

Müdür V. Kaya Yıldız, ‘Nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, kentleşme ve kirlilik, sınırlı su

kaynaklarımızın üzerindeki baskıyı giderek arttırmaktadır. Günümüzde etkileri hissedilir

derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynaklarımız üzerinde ilave

strese sebep olmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel

Müdürlüğümüz tüm bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması,

geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla çalışmalarını yoğun

biçimde sürdürmektedir.