Kahramanmaraş Büyükşehirden sanayileşmeye büyük destek
Kahramanmaraş Büyükşehirden sanayileşmeye büyük destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi

Bölgesi (Besi TDİOSB), Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Sera TDİOSB) ile Gıda

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Gıda İhtisas OSB) kuruluşlarının tamamlanmasına yönelik

çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte 10 bin kişiye

istihdam olanağı sağlanırken, şehrimizin ekonomik kalkınmasına ve marka şehir olmasına katkıda

bulunulacaktır.

Besi TDİOSB

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin proje sahibi olduğu Besi TDİOSB, Kahramanmaraş Valiliği

ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığında, 4.000 dekar alanda hayata geçirilecektir.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine kurulacak TDİOSB ile 300 işletme ve toplam 60 bin büyükbaş

hayvan kapasitesine sahip olacaktır. Besi TDİOSB bünyesinde ayrıca yem fabrikası, biyogaz tesisi,

mezbaha ve deri işleme tesisleri bulunacaktır. Bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı

sanayinin desteklenmesiyle bölgede yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Projenin Çevresel

Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 07.05.2020 tarihinde onaylanmış

olup, Besi TDİOSB Müteşebbis Heyeti ilk toplantısını 12.05.2020 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Sera TDİOSB

İlimizin Dulkadiroğlu ilçesinde yaklaşık 1.700 dekar alan üzerine kurulması planlanan ve örtü altı tarım

alanında faaliyet gösterecek olan Sera TDİOSB Fizibilite Raporu Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

desteğiyle tamamlanmıştır. Sera TDİOSB ile bitkisel üretimin ve buna bağlı sanayinin desteklenmesi,

geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle

birlikte modern üretim teknikleri kullanılarak elde edilecek ürünlerin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve

pazarlanması sağlanacaktır. Ayrıca, sürdürülebilir, uygun ve kaliteli hammaddenin temin edilerek

tarım-sanayi entegrasyonu geliştirilecek ve ilimizin tarımsal ihracat kapasitesi arttırılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen Sera TDİOSB çalışmaları kapsamında kurum görüşleri

alınmış olup, proje ortaklık yapısı için görüşmeler yapılmaktadır.

Gıda İhtisas OSB

Gıda alanında faaliyet gösterecek olan Gıda İhtisas OSB, ilimizin önde gelen gıda ürünlerinden

dondurma, biber, tarhana, şıra ve unlu mamuller ile diğer gıda ürünleri üreten sanayicileri bir araya

getirecektir. İlimiz Türkoğlu ilçesi Çobantepe Mahallesi Ömerağa mevkiinde yaklaşık 1.200 dekar alan

üzerine kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB’nin ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca

09.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. Kuruculuğunu Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği Gıda İhtisas

OSB’nin ortaklık yapısına dahil olmak için ilgili kurum ve kuruluşlar yoğun ilgi göstermektedir.