KMBB Meclisi toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak

üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında toplandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye

Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşerek karara bağladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinde Kurban Kesim Ücretlerinin Belirlenmesi maddesinde;

2020 yılı kurban kesim ücretleri; Kılılı Merkez Kesimhanesi Büyükbaş kesim ücreti 300.00

TL, Küçükbaş kesim ücreti 75,00 TL ayrıca Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Göksun, Pazarcık

İlçesi Modüler Kesimhane Büyükbaş kesim ücreti 300.00 TL, Küçükbaş kesim ücreti 55,00

TL olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Nakdi kira yardımı maddesinin görüşülmesinde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan

ecrimisil veya kira alınan işletmelerden faaliyetine devam edenlerin 19 Mart 2020 tarihinden

itibaren 3 aylık süre için işyeri ecrimisil ve kira bedellerinin yarısının sosyal yardım

kapsamında karşılanması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Toplu taşımada HPRS gelir desteği maddesinin görüşülmesinde 29 Mayıs 2020 tarih 2020/05-

03 sayılı meclis kararı ile belirlenen HPRS destek tutarının 2020 Temmuz ayından itibaren

Afşin ve Elbistan’da 1.500 TL olarak uygulanması oybirliği ile kabul edildi.

Pandemi nedeniyle belediye alacaklarının ertelenmesi maddesinin görüşülmesinde 7244 sayılı

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’inci

maddesine göre talep edenlerin Kanunda sayılan borçlarının 3 aya kadar ertelenmesi için yetki

verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı komisyonlardan gelen raporların görüşülerek karara bağlanması ile sona

erdi.