100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle Ermeni Meselesi

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri

kapsamında “Ermeni Meselesi ve Tarihi Arka Planı” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Seyit Sertçelik; “Osmanlı Devleti'nin almış olduğu tehcir

kararını soykırım kararı olarak nitelendirmenin tamamen mantık dışı olduğunu,”

söyledi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri tüm hızıyla

devam ediyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Seyit Sertçelik, “Ermeni Meselesi ve Tarihi Arka

Planı” konusunda bir konferans sundu.

Onurlu Davayı Gelecek Nesillere Aktarıyoruz

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansta bir konuşma yapan

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, 100. yıl kutlama

etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini ifade ederek 100 yıl önce gerçekleştirilen mücadelenin

gelecek kuşaklara aktarılması yönünde gayret gösterdiklerini ifade ederek: “Ecdadımız bize

büyük bir miras bırakmış. Bu topraklar kadim tarihin şahitleridir. Biz ecdadımızın 100 yıl

önce bize bıraktığı bu onurlu davayı yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak zorundayız.”

dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik konferansına başladı.

1 Milyon Belgenin Şahitliği

Konferansında Ermeni Meselesi üzerine uzun bir araştırma yaptığını, Rusya arşivlerindeki

sayısı neredeyse 1 milyonu bulan belgeyi araştırıp, incelediğini belirten Prof.Dr. Seyit

Sertçelik, bu belgelerden yola çıkarak ulaştığı sonuçları dinleyicilerle paylaştı. Ayrıca

Sertçelik, Ermeni sorununun ne zaman ortaya çıktığını, hangi evrelerden geçtiğini ve tarihi

arka planının ne olduğunu, bilimsel belgelerin ışığında irdeledi.

Ermenilerin, Anadolu topraklarında bağımsız bir Ermeni Devleti kurma hayali ile başlayan

Ermeni sorununun İran’a kadar uzandığına dikkat çeken Sertçelik; “İlk olarak 1678 yılında

İpek Yolu ticareti vasıtasıyla ticaretle uğraşan ve çok zengin olan bir burjuva Ermeni sınıfının

ortaya çıkması ile başlıyor,” ifadelerini kullandı.

Çarpıtılan Doğrular

Sertçelik sözlerine şu şekilde devam etti: “19. yüzyılda Türkiye'de görev yapan Rus

istihbaratçı ve diplomatların enteresan bir ifadesi vardır. Diplomatlar, Anadolu'daki Ermeni

isyanları sırasında Ermenilerin kayıpları bağlamında sayıların sonuna bir sıfır ilave ettiklerini

yazarlar. Örneğin bir çatışmada on kişi öldü veya öldürüldüyse yüz, yüz kişi öldürüldüyse bin

kişi öldüğü yalanını yayarlar. İşte burada da 1890’lı yıllardaki Rus istihbaratçı ve

diplomatların ifadesiyle Ermeniler kayıplarını beyan ederken, sayılara bir sıfır ilave etmek

suretiyle yani 150 bin civarındaki sayıyı 1,5 milyon yapmak suretiyle dünya kamuoyuna bir

“Ermeni Soykırımı” yaşandı yalanını maalesef o günden bu güne kadar yayıyorlar,” dedi.