KAHRAMANMARAŞ’IN KÜLTÜR HAZİNESİ BU KONAKTA
KAHRAMANMARAŞ’IN KÜLTÜR HAZİNESİ BU KONAKTA

Kahramanmaraş’ın tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak amacıyla

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Bahtiyar Yokuşu’nda restorasyonu

tamamlanan tarihi konak, Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi

olarak hizmete sunuldu.

Kahramanmaraş’ın zengin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak

amacıyla birçok projeye imza atan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay,

Bahtiyar Yokuşu’nda yer alan tarihi konağı Kahramanmaraş Kültür Tarih

Araştırmalar Merkezi olarak hizmete sundu. Restorasyon çalışmaları

tamamlanan konak, Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren

belgelerle donatıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin zengin kültür hazinesine

önemli bir katkı daha sağladıklarını dile getirerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Okay, Kültür Tarih Araştırmalar Konağı’nın araştırmacılar için geniş bir

arşiv sunduğunun altını çizdi.

Konağın, coğrafyaya özgü her türlü bilgi ve belgenin sürdürülebilir bir koruma

programıyla korunmasını ve ilgililerin kullanımına sunulmasını amaçladığını dile

getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Temelde tarihi yapının

kendisi korunurken, kıymetli belgelerinde bu çerçevede muhafazası ve gelecek

nesillere aktarılması sağlanmış olacaktır. Kıymetli eserlerin ender nüshasını

kültür ve edebiyat şehri olan Kahramanmaraş’ın ortaya koymuş olduğu

yazmalara, faydalanacakların belirli metotlarla erişimi sağlanacak ve koruma

altında bulunan eserlerin bilimsel araştırmalarda referans teşkil etmesi

sağlanacaktır. Restore edilmiş olan konağın standart ziyaret prosedürü ile

işletilmesi araştırma amacıyla gelen ziyaretçilerin ağırlanması için planlandı.

Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırma Konağı şehrin kültür ve tarih hizmetinde

olmak üzere şehir tarihi ve kültürü hakkında çalışma yapmak veya ilgililere

hizmet sunmak için kuruldu. Ayrıca bu minvalde Cumhurbaşkanlığı Osmanlı

Arşivleri ve Cumhuriyet Arşivlerindeki arşiv niteliği taşıyan Kahramanmaraş’a ait

olan yazılı, görsel ve video kayıtları konakta araştırmacıların gereksinimlerine

karşılık vermektedir.”

ŞEHRİN HAFIZASI OLACAK

İçerisinde barındırdığı geniş arşiviyle merkezin şehrin hafızası olacağını dile

getiren Başkan Okay, şunları aktardı: “Araştırma Konağı şehrin tam olarak

kendisi diyebileceğimiz bir konumdadır. Konak, tarihi bir konağın aslına uygun

restore edilerek içinde kentin kültürüne ve tarihine uygun bir müze haline

getirilmesidir. Şehrin hafızası diyebileceğimiz bir konuma sahiptir. Bu minvalde

bir vatandaşın konağa geldiğinde kentin hafızasına yolculuk ettiğini

görmektedir. Konak yerel ve akademik çalışma yapmak isteyen ayrıca tüm

halkın hizmetine açık bir konumdadır. Konak, el yazma eserler, ansiklopediler,

tarih, edebiyat, coğrafya, matematik, felsefe, gazete, dergi vb. alanında yazılmış

tetkik eserler sergilenmektedir. Bu sergideki ürünlerin hepsi Kahramanmaraş

kentine ait bilgi ve belgeleri ihtiva etmektedir.”

KONAKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ OLDU

Başkan Okay, konak restorasyonu çalışmalarının önemine değinerek şunları

söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana sürdürdüğümüz konak

restorasyonu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda ilçemizde ziyaret

edilebilir ve zengin içeriği ile dikkat çeken 4 adet konağımız mevcut. Ayrıca

Bahtiyar Yokuşu Projesiyle de 50 adet yapının cephe yenilemesini ve

restorasyonunu tamamladık. İlçemizin zengin kültürünü ve tarihini yansıtan bu

konak restorasyonlarının önemine değinmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki

süreçte de konaklarımızı restore ederek Kahramanmaraş’ın hizmetine

sunacağız.”

TARİHİ BİLGİ VE BELGELER BU KONAKTA YER ALACAK

Kahramanmaraş tarihine ışık tutacak merkezde yer alacak başlıca konu ve

bilgiler ise şu şekilde: “İnsanlık var olduğu günden bugüne her zaman kültürel

eksende bir uğraş içinde olmuştur. İnsanlığın ilk başladığı dönemlerde insanların

kayalara hayvan resimleri insan resimleri vb. şekiller kazımışlarıdır. Bu resimleri

Kahramanmaraş’ın bazı mağaralarında (Döngel Mağaraları) da görmek

mümkündür. Aynı minvalde devam edersek Döngel Mağaralarında yapılan

arkeolojik kazılarda 12. 400 yıllık Ana tanrıca figürleri bulunmuştur. Bu ise bize

Kahramanmaraş’ın ilkçağlardan günümüze kültür ve sosyal hayatın yoğun

olarak yaşandığı merkezlerden biri olduğunu göstermektedir. Hitit, Sümer

Urartu, Sami gibi eskiçağ milletleri Maraş ile hep bir bağlantı halinde oldu.

Maraş bölgesine genellikle ticari amaçlı gelmişlerse de daha sonra Maraş’ın

şehir coğrafyasının elverişli olması bölgenin sık sık istila edilmesine neden oldu.

Bundan dolayı çok sayıda devletin kurulmasına ve yıkılmasına neden oldu.

Maraş, Roma döneminde de önemini hiç kaybetmeden devam etti. Günümüzde

Namık Kemal Mahallesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda çıkan mozaiklerin

dünyadaki en kaliteli mozaikler arasında olması Maraş’ın bir kültür merkezi

olduğunun göstergesidir.”

DULKADİROĞLU BEYLİĞİ’NİN KURULUŞU

“Bölgeye Müslümanlar hâkim olduktan sonra Maraş’ta Dulkadirli Beyliği

kurulur. Dulkadir beyi olan Alaüddevle Bey Maraş’ı ihya eder. Bu minvalde

Maraş’ta medrese, cami, zaviye, han, hamam, buk’a, külliyeler vb. birçok kültür

eseri kurmakla yetinmemiş sınırlarının genişlediği yerlerde de bu eserleri kurdu.

Dulkadirli’nin ihya ettiği şehirlerden biride Antep’tir Antep’te bulunan birçok

tarihi eser Dulkadirli eseridir. Maraş Bölgesi 1517’de Osmanlıya ilhak olduktan

olunca Dulkadirli eserlerini medrese, cami, zaviye, han, hamam, külliyeler vb.

daha da genişleterek zamanla Maraş Osmanlıda ilim merkezi haline geldi.

Maraş’ta sürekli âlim yetiştiren aileler gün yüzüne çıktı. Bunlar,

Kanadıkırıkzadeler, Tekerekliler, Saçaklızadeler, Hayatizadeler, kısakürekliler,

Emirmahmutoğulları, Sünbülzadeler vd. büyük aileler ilim hususunda Osmanlı

coğrafyasındaki âlimleri etkiledi. Bu âlimler içerisinde en önemli âlim

Saçaklızade’dir. Saçaklızade, Maraş’tan balkanlara buradan orta doğuya kadar

etkilemiştir ve Osmanlı dönemi medreselerinde Saçaklızade’nin eserleri

okutuldu. Saçaklızade’nin 40’a yakın eseri bulunmaktadır. Bu eserlerin 2’si hariç

Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırma Merkezi’nden günümüz ilim dünyasına

tekrar kazandırıldı. 1650 ile 1780 arası Maraş Osmanlının ilim merkezi

halindedir. Maraş’ta kır’at, tefsir, kelam, fıkıh gibi her türlü İslami ilimlerin

merkezi konumundadır. Hatta Osmanlıda en büyük müsbet ilimlerin temsilcileri

den biri olan Abdürrahim Paşa matematik alanında çok önemli konuma

yükseldi. Günümüzde Türkiye’de en çok kültür çalışmasının yapıldığı illerin

başında Maraş gelmektedir. Henüz resmi açılışı yapılamayan Kahramanmaraş

Kültür Tarih Araştırma Merkezi’nden bir yıl içinde 5 kitap çıktı. Muhtemelen

Kahramanmaraş’ta binin üzerinde kitap basıldı. Bunlardan bazıları hakkında kısa

bilgiler aktarıldı.”