SAĞLIK HİZMETİ BİR BÜTÜNDÜR, SORUNLAR ANCAK İŞ
BİRLİĞİ İLE ÇÖZÜLÜR

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemeleri olumlu

bulmakla birlikte yetersiz olduğu görüşündeyiz.

Pandemi, tüm ülkelerin sağlık sistemlerini çökme derecesine getiren bir sorundur.

Ülkemiz, diğer ülkelere göre çok daha az olan sağlık iş gücü ile bu sorunla mücadele

etmektedir. 

Yetersiz işgücü açığını çok daha fazla çalışma ile kapatan Türk Sağlık çalışanlarının

emeklerinin karşılığının verilmesini beklemektedir.

Kahramanmaraş Tabip Odası olarak düşüncemiz,  pandemi devam ettiği sürece

sağlıkta performans sistemi askıya alınmalı ve ödemeler en üst düzeyden

yapılmalıdır. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları performans sistemini değil

pandemi ile mücadele etmeyi düşünmelidir.

Üç aylık düzenlemeler yerine tüm pandemi süresi için düzenleme yapılmalıdır.

Aile hekimliği sisteminde çalışanlar için pandeminin 1 ağustosta başlamış gibi

davranılması hakkaniyete uygun değildir. Diğer sağlık çalışanlarında olduğu gibi aile

hekimliği çalışanlarına da 1 Mart tarihi ile ödeme yapılmalıdır.

 Hastaneler için ertelenen performans sisteminin hem de pandemi sürecinde aile

hekimlerine getirilmesi pandemi ile mücadele ruhuna uygun değildir.

Kahramanmaraş Tabip Odası olarak sağlık sisteminin bir bütün olduğunu, her

birimde çalışan hekimlerin ve çalışma arkadaşlarımızın hak ettiği ücreti alması

gerektiğine inanmaktayız. Ayrım yapılması çalışma barışı açısından yanlıştır.

 Biz karşılıklı iletişim ile sorunların çözüleceğine inanmaktayız. Saha içerisinde

mücadele eden biz hekimlerin görüşü alınmadan getirilen düzenlemelerin fayda

sağlamayacağını hatırlatıyoruz.

   

KAHRAMANMARAŞ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU