M. Serhat TOPALCA - Maraş’ın Kurtuluş Mücadelesini Lekeleyen Kitap

M. Serhat TOPALCA - Maraş’ın Kurtuluş Mücadelesini Lekeleyen Kitap

Yaklaşık 1 yıl önce meslektaş abilerimden biri çok güzel kitap diyerek, imzalayıp vermişti: ‘Madalyasız-120 kahraman 40 yıllık söz’ isimli kitabı.

Kitabı Mehmet Uluğtürkan yazmış. Darendeli Mehmet Ağa’nın-kitapta Yeniceli Mehmet Ağa diye geçiyor- Maraş’ın işgal edildiği dönemlerde kendi servetini harcayarak 120 adam toplayıp, yardıma gelmesini konu alıyor.

Kılıç Ali’nin, Maraş kurtuluş savaşının içinde hele hele en tepesinde olduğu ve mücadeleyi, organize edip yönettiğine dair söylentiyi bile hiç duymadım. Eğer kitapta yazılanlar doğruysa; Arslan Bey, Ali Sezai Efendi, Evliya Efendi, Muallim Hayrullah, Mıllış Nuri gibi özgürlük aşığı ve savaşı yöneten isimleri nereye koyacağız. Bu en hafif tabirle, bu insanların fedakarlığına ihanet değil mi?

Bakalım mücadelenin komutanı Arslan Bey, Kılıç Ali hakkında hatıratında ne demiş?

Arslan Bey’in oğlu Mahmut Toğuz tarafından hazırlanan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında bastırılan ‘Maraş Kurtuluş Mücadelesi Komutanı Arslan Bey’in Hatıratı’ isimli kitaptan alıntılar yapacağım. ‘Kılıç Ali batı cephesinden aldığı Bertiz ve Yenicekale kuvvetleriyle iş göremiyordu. O günlerde Kılıç Ali, Evliya’nın arkası arkasına kiliseleri düşürdüğünü görünce gayrete geldi. Kılıç Ali kuvvetleri…… Birçok şehit vermelerine rağmen başarılı olamıyorlardı. (sayfa 43)”

“Kılıç Ali’nin şehre gelip harekatı bizzat idare etmemesi, düşman topluluklarına karşı cephe tutmaması ve etrafına toplananların dükkan, mağaza ve hanları yağma etmeleri, Kılıç Ali cephesinin başarısızlığına ve doğu cephesindeki düşman kuvvetlerinin yer yer taarruza geçmelerine sebebiyet veriyordu. (Sayfa 44)”

“Kılıç Ali’den yardım istenmişse de önemsemediği için Kılıç Ali’yi Fatmalı Derviş’in evine davet ederek gittim. (sayfa 45)”

“Şubatın onuncu günü Kılıç Ali cephesinde panik başladı. Cancık cephesindeki kuvvetlerimiz düşmanı durdurmak şöyle dursun, düşmanla harp etmeden çekiliyorlardı. (sayfa 48)”

Kılıç Ali’nin Maraş’ın kurtuluş savaşında komutan ve idareci olduğunu yazanlara karşı verilecek en güzel ve büyük cevap savaşın gerçek komutanından geliyor.

Yazarımız sanırım kendisiyle de çelişiyor. Yazar kitabın 109. sayfasında, ‘Maraş’taki işgal güçlerinin mevcudu neredeyse dört bin (4000) kişiydi. Bunun iki binden fazlası Ermeni, kalanları Fransız’dı.” ifadelerini kullanmış ve devamında bunların yerleştirildiği noktaları yazmış, bunların arasında Katolik Kilisesi de var. Ancak kitabın 120. sayfasında, “… 30 Ocak günü üç bin Ermeni ile beş yüz Fransız askerinin bulunduğu Katolik Kilisesine saldırıya geçti.” demiş. Öğrendiklerimize göre Fransız komutan kentte 28 önemli nokta belirliyor ve güçlerini buralara yerleştiriyor. Şimdi sadece Katolik Kilisesi’nde 3 bin 500 kuvvet bulunuyorsa diğer yerlerde kim var? Kaldı ki bu kilise, asker veya sivil 3 bin 500 kişiyi nasıl barındırıyor, bu insanlar canlarını nasıl koruyor?

YAZAR: Serhat Topalca

https://www.marasaktif.com/m/marasin-kurtulusunu-lekeleyen-kitap-makale,298.html