Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 10.30’da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı

Salonunda gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafe

kurallarına dikkat edilerek salona alındı.

Meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

İlanen duyurulur.

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.

2- 2021 Mali Yılı için hazırlanan Performans Programının görüşülmesi teklifi.

3- 2021 Mali Yılına ait Bütçe Tasarısının görüşülmesi teklifi.

4- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde değişiklik yapılması teklifi.

5- Belediyemize ait hisseli ve tam parsellerin satışlarının yapılabilmesi için encümene yetki

verilmesi teklifi.

6- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi.

7- Dilek ve temenniler.

8- Kapanış.