Onikişubat İLKSAN İlçe Temsilciliğinde Şaibe !
Onikişubat İLKSAN İlçe Temsilciliğinde Şaibe !

Bilindiği üzere 3 Nisan 2021 Cumartesi günü İlksan İlçe Temsilciliği seçimleri yapılacaktır. İlimiz Onikişubat İlçesinde de ilan edilen seçim yeri, ilan edilen okul müdürünün de bir sendika adına Temsilci Adayı olmasından dolayı ETİK olmayan ve şaibeye yol açacak şekilde seçime gölge düşmesine sebep olacaktır. Şöyle ki:

Nasıl ki Adalet Sarayı'nın müteahhiti "Adalet Sarayını ben yaptım bu adliyede benim kanunlarım, benim hükümlerim geçerlidir!" diyemezse aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan il ve ilçe idarecileri de adaleti kendi tahakkümleri altında keyfi olarak tesis ettiklerini belirtemez! İLKSAN seçimleri öncesinde her türlü karalama ve iftira ile öğretmenlerin mali haklarını gasp etmeye çalışan ve buna rağmen İLKSAN'ı yönetmeye aday olanlar bugün adaleti sağlayacaklarından dem vururken tarafsız sahada  mücadele edebilecek cesareti gösterememektedirler. Onların bu korkusunu beslemekte hiçbir sakınca görmeyen Kahramanmaraş İl ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ivedilikle vazifelerini yapmaya davet ediyor ve Onikişubat İlçesi İLKSAN delege seçimlerinde mevcut şartların gözetilerek tarafsız bir okulda seçimlerin gerçekleştirilmesi yönünde karar alınmasını tüm seçmenler adına talep ediyorum. Aksi takdirde şunu sormak zorundayız adaleti tesis etmesi gerekenler müteahhite ihale ettikleri inşaatın yanında kendi makam ve yetkilerini de mi devretmişlerdir? Eğer o kurumların idarecileri sizlersiniz vazifenizi gereğince yerine getiriniz yok eğer kendi taşeronlarınıza söz geçiremiyorsanız bunu kamuoyu ile paylaşarak çaresizliğinizi ilan ediniz. Eğer bu taleplerimiz haklı ve yerinde değilse size bir başka çözüm yolu daha sunuyorum ve diyorum ki: Gelin İLKSAN seçim sandıklarını Eğitim Bir Sen binasına kuralım. Bu sayede tarafınızı açıkça belirtmiş, adaletinizi bir aleme ilan etmiş olursunuz.

Ziya YENİPINAR

Kamu-Sen İl Temsilcisi

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı