KMSTO’da Yüksek İstişare Kurulu Toplandı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yüksek İstişare Kurulu toplandı.
Toplantıda, şehrin yatırım ve üretim bakımından sektörel sorunlar ve çözüm
önerileri değerlendirildi.
Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Milletvekilleri
İmran Kılıç ve Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
Hayrettin Güngör, Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden Serdar Zabun, M. Hanefi
Öksüz, Şahin Balcıoğlu, Ashabil Tanrıverdi, Abdulkadir Kurtul, Mehmet S. Kanbur,
Abdullah Çinkay ve Mehmet Parlakyiğit katıldı.
Toplantıda, Kahramanmaraş’ın makro sorunları masaya yatırıldı. Sanayicilerin ve
tacirlerin yaşadığı problemler ve çözüm yolları değerlendirilirken, yatırım ortamının
iyileştirilmesi için yatırımın önündeki engellerle ilgili çalışmaların yapılması ve
organize sanayi bölgelerinin durumu konularında istişarelerde bulunuldu.
Yüksek İstişare Kurulu nedir?
Yüksek İstişare Kurulu, çalışma esasları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
oluşturulan, oda ve borsalara Kanunla verilen görevler hakkında çalışmalar yapmak,
görüş ve öneriler oluşturmak, oluşturulan görüş ve önerileri yönetim kuruluna
sunmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere yönetim kurulu tarafından havale
edilen konular ile kurul üyelerinin önerdikleri ya da ilgili kuruluşlardan intikal eden
konuları değerlendirerek görüş oluşturmak, bu konularda raporlar hazırlamak, oda
ve borsa bölgesinde ticari, sınai, ekonomik gelişmeleri izlemek, ekonomik, ticari ve
sınai kalkınmaya katkı sağlayacak görüşler oluşturmak gibi amaçlarla oluşturulan
istişare kuruludur.