Onikişubat Belediyesi Kamuoyunu Bilgilendirdi !

Yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda bölgede ihtiyaç olan sosyal donatılardan ilk
olarak 2016 yılında İbadet Alanı, 2017 yılında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı
sağlanmıştır.

Sonrasında Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 30.10.214 tarih ve 2724 sayılı yazısı ile talep
etmiş olduğu Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası ihtiyacına yönelik, Onikişubat
Belediyesi olarak Necip Fazıl Mahallesi, Haydarbey Mahallesi, Saçaklızade
Mahallesi, 5 Nisan Mahallesi’nde Aile Sağlık Merkezleri yapılmış ve Halk Sağlığı
Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

2018 yılında Belediyemizden talep edilen Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası yer
gösterimi için, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisin bahse konu alanda Aile Sağlık
Merkezi ve buna bağlı olarak da minimal düzeyde Ticaret Alan oluşumu sağlanmıştır.
Bunlardan Aile Sağlık Merkezi ve Ticari Alan değişikliği Nazım İmar Planı için
03.12.2018-02.01.2019 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesinde, Uygulama İmar
Planı için 15.01.2019-13.02.2019 tarihleri arasında Onikişubat Belediyesi’nde askıya
çıkarılmış olup, itiraz olmaması sonucunda plan kesinleşmiştir.

Yapılan işlemlerde plan bütünlüğünün bozulmaması da dikkate alınarak, planlama
çalışmasında Park Alanı tasarlanmış olup, kamu yararı ve vatandaşımızın sağlığı
dikkate alınarak, Aile Sağlığı Merkezi olarak planlanmıştır.
Ayrıca mülkiyeti Belediyemize ait olan Ticari Alan tanımlı taşınmaz; Ulusal ve Yerel
gazetelerde 3 gün, Belediyemiz Web sitesinde ise 01.08.2019 tarihinden 27.08.2019
tarihine kadar ilan edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi
doğrultusunda ihaleye çıkartılmış olup, ihaleye 8 kişi katılım olmuştur. Muhammen
Bedeli 1.190.306,00 TL olan taşınmaz, ihale sonucunda 2.010.000,00 TL bedelle
27.08.2019 tarihli ve 2019/781 sayılı Belediye Encümen Kararı ile açık artırma usulü
ihale yoluyla satılmıştır.

Belediyemiz tarafından 2014 yılından itibaren Park ve Yeşil Alan Toplam: 418.787 m²
alan ilçeye kazandırılmıştır. Bu alanlarda yaklaşık 15.000 adet ağaç dikimi yapılmış
olup çalışmalarımız aynı şekilde devam etmektedir.

Bu alanlar haricinde EXPO 2023 Onikişubat, “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana
temasıyla başladığımız projemizde; 26 bin ağaç, 80 bin de çalı formunda bitki
toplamda, 106 bin ağaç-ağaçcık dikilmesi planlanıyor. Alanda bugüne kadar 3 bin
ağaç, bin adet çalı formunda bitki dikildi. Kasım ayında 11 Milyon Fidan Dikimi Bir
Fidan Bir Nefes kampanyasına katılarak EXPO alanımızda 500 fidan da engelli
öğrenciler eliyle toprakla buluşturulmuştur. Toplamda bu yıl 4 bin 5 yüz ağaç
dikilmiştir.

Basında çıkan asılsız ve gerçeklikten uzak haberler hiçbir şekilde doğruyu
yansıtmamaktadır. “İmar Kıyağı” diye ifade edilen yer vatandaşımızın sağlığı ön
planda tutularak planlanan Aile Sağlığı merkezidir. Bu yalan haberlerle hiçbir yere
varılamayacaktır.
Bugüne kadar ilçemizde 16 adet butik park, 312 adet park ve yeşil alanı ilçemize
kazandırdık.

Kamu yararına ve vatandaşımızın sağlığına yönelik çalışmalarımız her türlü takdirin
üzerindedir. İlçemizi mevcut alanından daha fazla yeşillendirmeye, ağaç dikmeye
gayret göstermekteyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.